SISÄLLYSLUETTELO

 1. Yleistä
 2. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
 3. Mitä tietoja kerätään
 4. Mihin tietojani käytetään
 5. Miten tietoja suojataan ja säilytetään
 6. Kuka tietoja käsittelee
 7. Tietojen säilyttäminen
 8. Asiakkaan oikeudet
 9. Kuinka järjestelmään tallennetut tiedot saa
 10. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille
 11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

 

1. Yleistä

Soinin Kuntokulma on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa, alihankkijoidensa ja toimittajiensa yksityisyyttä.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme, alihankkijoitamme ja toimittajiamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Käyttääkseen Soinin Kuntokulma    palveluita, asiakkaan, alihankkijan ja toimittajan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot.

2. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Alavuden Kunto-Kolmio Ky Maija Rannila  (aputoiminimi   Soinin Kuntokulma)
Alajärventie 5 B 1,  63800 Soini

Halutessasi tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää olemalla meihin suoraan yhteydessä. Yhteystiedot löydät osoitteesta:    http://www.kuntokulma.fi/yhteystiedot.html

3. Mitä tietoja kerätään

 • Asiakkaan, alihankkijan tai toimittajan itsensä, tai tämän valtuuttaman osapuolen antamat tiedot
  • Tunnistamistiedot, kuten nimi ja titteli
  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Maksutiedot, mukaan lukien laskutustiedot

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista asioidaksesi Soinin Kuntokulman kanssa.

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjän itsensä antamat tiedot, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi tilaajavastuu-velvollisuuksien täyttämiseksi.

4. Mihin tietojani käytetään

Henkilötietoja käytetään

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Tilattujen palveluiden tuottamiseen
 • Tilattujen palveluiden laadun varmistamiseen
 • Soinin Kuntokulman toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Laskutukseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Soinin Kuntokulman väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

5. Miten tietoja suojataan ja säilytetään

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Soinin Kuntokulma säilyttää asiakastietoja Suomessa. Palvelinten tekninen tietoturva noudattaa hyviä tietoturvakäytäntöjä. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä.
Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

6. Kuka tietoja käsittelee

Asiakastietoihin on pääsy vain Soinin Kuntokulman omilla työntekijöillä ja henkilökunta on ohjeistettu käyttämään tietoja turvallisesti.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

7. Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Tämän lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan, alihankkijan tai toimittajan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Soinin Kuntokulman järjestelmistä. Poisto-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja henkilötietoja.

8. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on mahdollisuus peruuttaa suostumuksesi. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit muuttaa suostumuksesi olemalla yhteydessä meihin. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.

9. Kuinka järjestelmään tallennetut tiedot saa

Voit pyytää Soinin Kuntokulman järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä meihin. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta:   http://www.kuntokulma.fi/yhteystiedot.html

10. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille oikean ja laadukkaan palvelun takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Sopimus- ja laskutustiedot taloushallintoa varten

Soinin Kuntokulma huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

 • Palvelut 20-08-2020

    Kuntokulmasta -fysioterapia, osteopatia sekä hierontalahjakortit - terveystuotteet -jumppavälineet - terveystyynyt ja -patjat  -syyskuun alusta 2020 meillä käy myös ePassi   TERVETULOA!                       Soinin Kuntokulman uudet kotisivut sisältävät  uusia ominaisuuksia: tietoturvallinen julkaisujärjestelmä GDPR eli EU:n...

  Lue lisää: Palvelut

 • PILATES 09-07-2018

  Lue lisää: PILATES